تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با مدیریت

آموزش همگانی
با تزریق عمومی واکسن برای هم بمانیم
فیلم های آموزشی
گالری فیلم
1400/08/25

انتقادات و پیشنهادات

واحد پیگیری امور بیماران و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات

سامانه پیامکی : ۳۰۰۰۶۴۴۸۰۰۰۰۲۹

ارتباط با واحد پیگیری امور بیماران:

غیر حضوری:در ساعات اداری از طریق تماس با شماره 5-34947701 081 و در ساعات غیر اداری از طریق تماس با شماره 34928103 081 و ایمیل sardar.hospital.tuy@gmail.com پاسخگویی به شما سروران گرامی می باشد.

 
حضوری:در ساعات اداری دفتررسیدگی به شکایات واقع در طبقه همکف و در ساعات غیر اداری دفتر سوپروایزری به نمایندگی از مدیران ارشد مرکز،پاسخگوی مشکلات،پیشنهادات و انتقادات شما مراجعه کنندگان عزیز می باشد.

فرم رسیدگی به شکایات

پرتال سازمانی نیافام